Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta raportu za IV kwartał 2009 roku IAI S.A.

W treści wcześniej przedstawionego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2009 roku zaszły dwie oczywiste omyłki pisarskie.

 

W stopce na każdej stronie podany był błędnie okres, za który przygotowano raport, powinno być podane oczywiście 1.10.2009 do 31.12.2009. Druga pomyłka to w piątej (ostatniej) kolumnie tabeli "Dane z rachunku zysków i strat" na stronie 6 podany był okres 01.01- 31.12.2008 a powinno być oczywiście 01.01 - 31.12.2009.

Podstawą prawną dla przekazywanego raportu kwartalnego to § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę
Paweł Fornalski, Prezes Zarządu
Sebastian Muliński, Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plikIAI-raport-kwartalny-IV-2009-korekta.pdf