Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Nowa infolinia

Dążąc do ciągłego doskonalenia naszych usług z dniem 1 lipca 2010r. wprowadziliśmy nowe rozwiązanie, zwiększające ilość możliwych do realizowania na raz połączeń telefonicznych. Rozwiązaniem tym jest nowa centrala telefoniczna. Wdrożenie jej umożliwia Państwu połączenie się z jednym numerem telefonu w każdej sprawie a następnie wybór z którym działem firmy nastąpi połączenie. By uzyskać połączenie z działem handlowym należy zadzwonić pod numer infolinii 091-8829026 i wybrać numer wewnętrzny 1, z kolei działowi obsługi klienta przypisany został numer wewnętrzny 2. Gdyby centrala uległa awarii, dostępny będzie jeden ze starych numerów czyli 091-4841839.

Liczymy na to, że wprowadzona usługa ułatwi Państwu kontakt z naszym działem wsparcia. Zmiana umożliwia już teraz wykonywanie kilku połączeń jednocześnie. Na pewno ułatwi to "dodzwonienie" się do nas. Wydłużyliśmy ponad to godziny pracy infolinii. Jest ona teraz dostępna od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku. Prosimy przy tym o zwrócenie uwagi, że na pewno wpłynie to w okresach wzmożonego telefonowania na szybkość odpowiedzi na komunikaty z pytaniami o obsługę. Zachęcamy tym samym do aktywniejszego korzystania ze wsparcia telefonicznego, zwłaszcza w godzinach jej pracy.

Jednocześnie informujemy że w ciągu paru tygodni, dotychczasowy numer 091-4825256 zostanie wyłączony. Przypominamy, że zawsze aktualne informacje potrzebne do kontaktu z nami znajdziesz na stronie