Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Nowy Cennik i Regulamin od 1 maja 2011r.

Od 1 maja 2011r. nowych i istniejących klientów będzie obowiązywał nowy Cennik i Regulamin. O ile zmiany w Regulaminie są czysto kosmetyczne. Zmiany w Cenniku, są już bardziej widoczne i obejmują:

 • Opłata za funkcjonalność Oddział firmy pozwalającą na podawanie innych danych właściciela dla wybranych sklepów, została umieszczona w sekcji Usługi dodatkowe. Cena usługi pozostała bez zmian po zsumowaniu z opłatą za dodatkowy sklep.
 • Zostało dodane obostrzenie do kluczy licencyjnych Aplikacji Pomocniczych na licencje przedłużające. Taką licencję można teraz zamówić pod warunkiem, że poprzednia nie wygasła wcześniej niż 30 dni od daty zamówienia.
 • Wprowadziliśmy do Cennika nową aplikację pomocniczą IAI Fiskalizator w cenie 999zł (przedłużenie licencji na kolejny rok 299zł). Więcej o IAI Fiskalizator poniżej.
 • Usunęliśmy z cennika licencję za POS (BETA) za 0zł i w jego miejsce wprowadziliśmy IAI POS w cenie 999zł (przedłużenie licencji na kolejny rok 299zł). Więcej o nowym IAI poniżej.
 • Plan CORPORATE zostaje zlikwidowany. W jego miejsce zostaje wprowadzony trzeci do wyboru plan wsparcia technicznego o takiej samej nazwie w cenie 1599zł. Więcej o tym planie poniżej.
 • Zmieniliśmy cenę roboczogodziny przy opracowywaniu zewnętrznego programu (np. Automatora czy innej specjalnej aplikacji) z 85zł/h na 90zł/h.

Aktualne i poprzednie wersje dokumentów można znaleźć na:

Więcej o IAI Fiskalizator i nowym IAI POS

IAI Fiskalizator to nowy program, który przejmie na siebie drukowanie paragonów fiskalnych. Zniknie tym samym drukowanie paragonów fiskalnych z POS'a. Przestaniemy również wspierać sterowniki ActiveX, które do tej pory drukowały paragony fiskalne. Dzięki tej zmianie:

 • możliwe stanie się wykorzystywanie jednej drukarki na wielu komputerach, pracujących na dowolnej przeglądarce - przeglądarki będą komunikowały się z IAI Fiskalizator przy pomocy standardowych protokołów
 • możliwa stanie się obsługa większej ilości modeli drukarek fiskalnych w panelu
 • druk paragonów fiskalnych stanie się niezależny od przeglądarki - dzięki temu nie będą Państwo podatni na zmieniające się polityki bezpieczeństwa w kolejnych edycjach MS Internet Explorer
 • możliwy będzie druk seryjny paragonów fiskalnych oraz obsługa kolejki wydruków
 • dotychczasowy program POS zostanie nie tylko wyposażony we wsparcie dla IAI Fiskalizator, ale sam zyska również wiele nowych ciekawych funkcji, przede wszystkim zwiększających bezpieczeństwo i funkcjonalność

Aktualizacja wiadomości z 2011-03-01 - przypominamy, że zgodnie z wcześniej podanymi do wiadomości informacjami, dla istniejących klientów będzie obowiązywała przez 30 dni od daty wprowadzenia programu do sprzedaży, specjalna, promocyjna cena 299zł za klucz licencyjny na pierwszy rok. Będzie to okazja do możliwie taniej migracji.

Więcej o pakiecie wsparcia technicznego CORPORATE

Plan wsparcia CORPORATE jest usługą kierowaną dla dużych i wymagających szczególnej opieki podmiotów. W ramach tego planu wsparcia, firmie przydzielany jest osobisty opiekun, dostępny pod numerem telefonu komórkowego czynnym codziennie od godziny 8:00 do 20:00. Osobisty konsultant zadba o realizację wszelkich projektów, zapewni wsparcie i szkolenie. Będzie również śledził nowości w ofercie IAI i zgłaszał się do klientów z propozycjami ich wykorzystania. Jest to rodzaj usługi ekskluzywnej o którą nasi najwięksi klienci pytali od jakiegoś czasu. Opłata za ten rodzaj wsparcia jest niezależna od wybranego planu abonamentowego. Wsparcie CORPORATE póki co będzie świadczone jedynie w języku polskim.

Aktualizacja wiadomości z 2011-04-06 - została podana do wiadomości, w odrębnym wpisie informacja o korzystnych zmianach w cenach za IAI POS 1.0 i IAI Fiskalizator.