Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

18 kwietnia 2008 roku IAI-System.com podpisała umowę z Autoryzowanym Doradcą, której celem jest wprowadzenie firmy na rynek New Connect. Tak więc debiut staje się faktem - od tej decyzji nie ma już odwrotu!

Rolą Autoryzowanego Doradcy jest nadzorowanie przekształcenia firmy w spółkę akcyjną ze spółki jawnej, przygotowanie kompletu dokumentacji potrzebnej przed debiutem na New Connect oraz przeprowadzenie procesu budowy książki popytu (BOOKBUILDING) i sprzedaż akcji w ramach IPO.

Wybór nie przez przypadek padł na firmę profesora Dariusza Zarzeckiego. To ceniony w regionie i Polsce specjalista od finansów przedsiębiorstw, brał udział w wielu procesach przekształceń oraz wycen firm. Wiemy, że współpraca z tak uznaną osobą nie tylko okaże się owocna merytorycznie, ale również prestiżowo i otworzy nam kilka ważnych drzwi. Z kolei od strony prawnej i księgowej obsługiwać nas będzie najlepsza w regionie kancelaria Poncyliusz i Radź.

Równolegle z procesem przekształcenia firmy w S.A. będzie prowadzony proces tworzenia Memorandum Inwestycyjnego, który zostanie ukończony przed końcem maja. W dokumencie tym znajdą się najważniejsze informacje o firmie, opis modelu biznesowego, wycena oraz szczegóły techniczne planowanej emisji. Oczywiście dokument ten roześlemy wszystkim zainteresowanym i potencjalnym inwestorom.

Oczywiście zachęcamy do kontaktu w sprawach debiutu, przesyłania nam pytań, kontaktowania się telefonicznie lub mailowo. Postaramy się w miarę możliwości udzielić niezbędnych informacji.

 

Adres internetowy Autoryzowanego Doradcy: www.Zarzecki.pl