Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny IAI S.A. za sierpień 2010

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2010 roku.

Pełna treść raportu znajduje się w pliku PDF. Warto zwrócić uwagę na ponad 50% wzrost przychodów w porównaniu do sierpnia 2009.

plik Raport IAI za sierpień 2010