Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny IAI S.A. za wrzesień 2010

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2010 roku.

Wyniki we wrześniu 2010 roku były bardzo dobre. Warto zwrócić uwagę na przekroczenie dwóch barier: przychodów 300 000 netto oraz 1000 obsługiwanych sklepów.

Miłej lektury!

plik Raport miesięczny IAI S.A. wrzesień