Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za czerwiec 2010

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2010 roku.

Paweł Fornalski (Prezes Zarządu)

Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu)

plik Raport miesięczny VI 2010