Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za czerwiec 2011r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2011 roku.

Z ważnych informacji, warto zwrócić uwagę na:

  • prawdopodobne przekroczenie przez IAI po raz pierwszy miliona złotych netto przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2011
  • utrzymanie tendencji podwajanie w rok ilości obsługiwanych sklepów
  • wprowadzenie szeregu nowych funkcji oraz usług

Życzymy miłej lektury
plik Raport miesięczny VI 2011