Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku - korekta

W pierwotnej wersji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2012 roku omyłkowo w raporcie kwartalnym nie zostały uwzględnione informacje dotyczące struktury akcjonariatu.

Przepraszając za omyłkę, Spółka zwraca uwagę, że informacje są zawsze i powszechnie dostępne na stronach internetowych Spółki.

plik Poprawiony raport kwartalny za IIQ2012

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"