Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport Roczny IAI S.A. za 2009 r.

Zarząd IAI S.A. niniejszym publikuje Raport Roczny za rok 2009.

Raport można pobrać z pliku PDF załączonego do informacji na stronie NewConnect.

Wszystkich akcjonariuszy i inwestorów, którzy chcą spotkać się z zarządem zapraszamy na 2 Zjazd Użytkowników IdoSell. Więcej informacji

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.