Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport za czwarty kwartał 2009r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2009 roku.

Kolejne raporty okresowe będą publikowane zgodnie z zaprezentowanym wcześniej kalendarzem inwestora.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Załączniki:
Pobierz plikIAI-raport-kwartalny-IV-2009.pdf