Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport za III kwartał 2011

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego trzeci kwartał 2011 roku.

Najważniejsze w raporcie:

  1. przychody w wysokości bez mała miliona złotych netto
  2. szybki wzrost ilości obsługiwanych sklepów
  3. początek realizacji projektu dofinasowanego przez PARP w wysokości około 695 tysięcy złotych i duże inwestycje w firmie
  4. wiele nowych produktów i usług wprowadzonych na rynek
  5. kilka ciekawych publikacji medialnych dotyczących IAI S.A.
plik Raport za III kwartał 2011

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"