Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30.06.2011 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku.

W porównaniu do ogłoszonego 31 maja 2011 roku WZA zdecydowało się zmienić porządek obrad. Ze względu na fakt, że w WZA uczestniczyło dwóch akcjonariuszy zrezygnowano z wyboru komisji skrutacyjnej. Z tego samego powodu Przewodniczący Posiedzenia został wybrany na samym początku przez aklamację. W ten sposób pominięta została uchwała numer 1, która zgodnie z projektem dotyczyła wyboru Przewodniczącego WZA.

Zmieniono również sposób głosowania nad absolutorium dla członków zarządu. Aby nie zachodził konflikt interesów akcjonariusze obecni na WZA nie głosowali nad uchwałami przyznającymi im absolutorium. W związku z czym nie odbyło się głosowanie nad jedna uchwałą o absolutorium dla Zarządu IAI S.A. a WZA przyjęło dwie uchwały udzielające absolutorium każdemu członkowi Zarządu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

plik Uchwały ZWZA 30.06.2011