Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zgodnie z § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd IAI S.A. w Szczecinie informuje, że z dniem 31 grudnia 2010 roku wygasa umowa z Autoryzowanym Doradcą Spółki , firmą "Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki".

Zgodnie z umową firma "Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki" pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy do końca 2010 roku, czyli ponad rok od debiutu akcji IAI S.A. na NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski (Prezes Zarządu) i Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu)