Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zakończone przygotowania do translacji panelu

Zakończone zostały prace związane z przebudową kody panelu administracyjnego IAI-Shop.com, mające na celu umożliwienie translacji na inne języki. Ekspansja zagraniczna jest jednym z celów strategicznych IAI S.A. Dlatego aby przyśpieszyć ekspansję po planowanym debiucie na New Connect, już wykonaliśmy część z tym związanych prac. W efekcie został przepisany niemal cały kod panelu IAI-Shop.com.

Nowy kod umożliwia translację tekstów użytych w panelu administracyjnym IAI-Shop.com na dowolny język, również język egzotyczny korzystający z innego alfabetu niż łaciński. W efekcie obecny panel pracuje już na kodowaniu UTF-8, co jest najnowszym trendem przy tworzeniu stron internetowych. Standard UTF-8 jest obecnie w IAI-Shop.com wykorzystywany przy wysyłaniu e-maili oraz od niedawna, przygotowywane są maski sklepów właśnie w standardzie UTF-8. Dzięki temu IAI-Shop.com może wyświetlać w standardzie maski sklepów w językach takich jak rosyjski, japoński, grecki i innych.

Proces translacji trwał ponad 4 miesiące i pochłonął mnóstwo roboczogodzin. Prace utrudniał fakt, że cały czas staraliśmy się wprowadzać normalnie nowe opcje, jak również usuwać stwierdzone przez użytkowników błędy. Dlatego wybraliśmy translację fragmentami, tłumacząc i instalując fragmenty systemu w porcjach. Czasami powodowało to błędy, zwłaszcza w początkowej fazie prac, ale pozwoliło uniknąć zagrożenia związanego z wprowadzeniem kompletnie nowego systemu jako całości. Co może się stać w sytuacji, gdy został wprowadzony zupełnie nowy system, pokazało Allegro w ubiegłym roku.

W trakcie ubiegłych 4 miesięcy został stworzony również system dla tłumaczy, który pozwala na translację panelu IAI-Shop.com bez wstrzymywania prac rozwojowych prowadzonych w centrali firmy. Jest to unikalne podejście na skalę światową i zostało wymuszone przez specyfikę systemu IAI-Shop.com rozwijanego zgodnie z metodą Agile.

W najblższych tygodniach, po sprawdzeniu wszystkiego ponownie, zostanie przeprowadzona konwersja wszystkich struktur danych wykorzystywanych wewnętrznie w IAI-Shop.com na format UTF-8, w tym bazę danych. Jest to operacja dosyć wrażliwa, więc zostawiliśmy ją na koniec, kiedy wszystkie pozostałe elementy zostaną już przetestowane.

Jako ciekawostkę należy wymienić, że w związku z opóźniającym się debiutem, przystąpiliśmy do prób z translacją, polegającymi na tłumaczeniu panelu na język niemiecki. Pierwsze efekty sa nader interesujące. Dlatego planowaną pierwszą wersją obcojęzyczną panelu, będzie właśnie wersja Niemiecka. W załączniku przedstawiamy zrzut ekranu z wersji niemieckojęzycznej panelu.

Załączniki:
Pobierz plikpanel-de.png