Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach 18 do 31 stycznia 2011 roku roku Członek Rady Nadzorczej nabył łącznie 330 akcji Spółki IAI S.A. w tym:

18-01-2011 130 akcji po cenie 2,30 zł każda
31-01-2011 200 akcji po cenie 2,20 zł każda

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Sebastian Muliński