Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd IAI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach 27-28 lipca 2010 roku Członek Rady Nadzorczej zbył łącznie 2000 akcji Spółki IAI S.A. po cenie 3,20 każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski (Prezes Zarządu) i Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu)