Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta raportu 7/2011 - raport miesięczny za styczeń 2011 r.

W treści raportu miesięcznego za styczeń 2011 rok znalazła się oczywista omyłka pisarskach. W tytule punktu czwartego znalazło się stwierdzenie "wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie i grudniu" oczywiście chodziło o luty i marzec.

Prawidłowa treść tego fragmentu powinna brzmieć:

"Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym i marcu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów."

Poprawiony raport przesyłamy w załączonym pliki PDF i przepraszamy za pomyłkę.

plik Raport miesięczny IAI S.A. za I 2011