Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Podpisanie statutu IAI S.A.

IAI-System.com

1 października 2008 podpisany został statut IAI Spółki Aukcyjnej, która powstanie po przekształceniu obecnej IAI-System Fornalski i Muliński spółka jawna. Przekształcenie ma na celu debiut na rynku New Connect.

Statut oraz komplet pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia dokumentów został przekazany do Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie. Tym samym proces zmiany formy prawnej dobiega końca. Zgłoszenie wniosku do sądu zamyka długotrwały i pracochłonny okres przygotowania dokumentów potrzebnych do przekształcenia. Obecnie spółka czeka na decyzję sądu o dokonaniu przekształcenia i liczy, że nastąpi to w pierwszej połowie października. Decyzja ta będzie zwieńczeniem zmiany formy prawnej.

Prace nad statutem IAI S.A. trwały od połowy lipca tego roku. Staraliśmy się aby był możliwie dokładny i zapewniał spółce bezpieczne funkcjonowanie oraz rozwój w przyszłości. Obok Statutu zostaną przygotowane Regulaminy Rady Nadzorczej oraz Zarządu, które szczegółowo będą regulowały zakres obowiązków i uprawnień tych organów. Obecnie przystępujemy do intensywnej pracy nad wyceną spółki i przygotowaniem debiutu. - mówi Sebastian Muliński, COO, IAI-System.com.

Po ostatecznym zatwierdzeniu statutu przez sąd zostanie on opublikowany na stronach internetowych spółki, w dziale relacje inwestorskie. Kolejnym krokiem jest opracowanie Regulaminów Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Wyłoniony został pierwszy skład Rady Nadzorczej i Zarządu. Organy te zostaną powołane w akcie założycielskim i są obligatoryjne w spółce akcyjnej. W skład Zarządu wejdą obecni współwłaściciele firmy, czyli Paweł Fornalski jako Prezes Zarządu i Sebastian Muliński jako Wiceprezes Zarządu.

Spółka oraz Autoryzowany Doradca obecnie pracują nad wyceną Spółki oraz Dokumentem Informacyjnym. Wszelkie informacje o postępie prac oraz planowanym IPO Day będą podawane na bieżąco na stronach internetowych www.IAI-System.com


Linki:

http://www.IAI-System.com - strona firmowa

http://www.zarzecki.pl - strona Autoryzowanego Doradcy

Załączniki:
Pobierz plik20081001-pawelfornalski-przed-podpisaniem.jpg
Pobierz plikir-podpisanie_statutu-06102008.pdf