Informacje dla Affiliate Partners, których dane osobowe będą przetwarzane przez IAI S.A. (na podstawie art. 13 RODO)

Niniejszy dokument zawiera informację na temat praw i obowiązków odnośnie przetwarzania danych Użytkowników IdoAccounts, które zostały powierzone firmie IAI S.A.

Strona ta będzie uaktualniana wraz z pojawianiem się nowych okoliczności dotyczących przetwarzania danych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Affiliate Partners (dalej: „AP”) podczas przystąpienia do Programu Partnerskiego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących wykonaniu umowy zawartej przez AP z Operatorem oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych AP w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych AP jest Operator, tj. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com.
 3. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113,
60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620, któremu Operator powierza przetwarzanie danych osobowych AP.
 4. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idosell.com.
 5. Operator będzie przechowywał dane osobowe AP do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
 6. AP przysługuje prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ze względu na uzasadniony interes Klientów i Administratora, system Komunikatów jest nienaruszalny, dlatego nigdy nie ingerujemy w jego treść. Z tego powodu nasi Klienci mają pewność, że to co do nas napiszą lub od nas otrzymają nigdy nie ulega zmianie i jest trwale zapisane w naszej komunikacji i mogą się w każdej chwili odwołać do naszych ustaleń. To kwestia bezpieczeństwa Klientów i nas i zapewnienie. Dlatego wszelkie dane osobowe przekazane przez Komunikaty pozostają w nich na zawsze, dotyczy to imion, nazwisk lub danych kontaktowych osób piszących komunikaty oraz załączników (np. plików do importu) które są nam przekazywane przez komunikaty. Nie chcemy i nie planujemy ich usuwać, ponieważ nie chcemy tworzyć wrażenia, że cokolwiek zmieniamy w komunikacji z klientami. Z drugiej strony dane z komunikatów są przetwarzane w bardzo ograniczonym zakresie tylko na potrzeby odszukiwania lub archiwizowania komunikacji wewnętrznej z klientami lub przekazywania plików i danych do wykonania konkretnych zadań zleconych nam przez Klienta. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez AP, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, AP ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. AP ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez AP jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia przystąpienie AP do Programu Partnerskiego.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są:

 1. Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113, 60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620
 2. Kancelaria Audytorska EKB mgr Mirosława Parol, NIP: 8511839127 REGON: 812373729, ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin w celu prowadzenia księgowości
 3. ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa NIP: 113-00-59-989 KRS: 0000034947 w celu utrzymania serwerów
 4. Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków NIP: 676-244-77-54 KRS 0000523346 w celu realizacji e-mail marketingu i marketing automation
 5. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, w zakresie używania systemy klasy BI
 6. ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A4, 80-387 Gdańsk, KRS 0000604194, NIP 5842747535 w celu realizacji webinarów i ich promocji
 7. Quality Unit, s.r.o. Polus City Center Polus Tower I 6th Floor (Clusterhaus), Vajnorska 100/A, SK-83104 Bratislava Slovakia - operator LiveAgent celem obsługi korespondencji w IAI S.A.
 8. Traffic Trends Sp. z.o.o., ul. Piątkowska 163 60-650 Poznań, Polska NIP 7773174094 - marketing internetowy oraz wsparcie sklepów zakresie SEO i SEM
 9. Oxylion S.A., ul.Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań - celem realizacji telefonii VoIP usługą Inotel

W celu zapoznania się z używanymi na naszych stronach plikami Cookies prosimy sprawdzić stronę: /pl/corp/privacy/policy/cookies/polityka-plikow-cookies-na-stronach-iai-s-a-i-powiazanych/