Informacje dla Klientów IdoPay, których dane osobowe będą przetwarzane przez IAI S.A. (na podstawie art. 14 RODO)

Niniejszy dokument zawiera informację na temat praw i obowiązków odnośnie przetwarzania danych Klientów IdoPay, które zostały powierzone firmie IAI S.A.

Strona ta będzie uaktualniana wraz z pojawianiem się nowych okoliczności dotyczących przetwarzania danych.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „IAI”), Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com.
 2. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez IAI jest Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113,
60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620, któremu IAI powierza przetwarzanie danych osobowych.
 3. IAI przetwarza dane Klientów, w tym osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu świadczenia Usługi jednorazowej płatności.
 4. IAI pozyskuje dane osobowe Klientów za pośrednictwem Akceptanta, tj. sprzedawcy internetowego lub ośrodka noclegowego, który umożliwia rezerwację miejsc noclegowych przez internet albo innego podmiotu.
 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do obsługi złożonego przez Klienta zamówienia – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa polskiego lub unijnego.
 6. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, gdpr-inspector@idosell.com.
 7. Klientowi przysługuje prawo do żądania od IAI dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usługi.
 10. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są:
  1. Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113, 60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620
  2. ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa NIP: 113-00-59-989 KRS: 0000034947 w celu utrzymania serwerów
  3. DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, KRS 0000306513 w celu realizacji płatności
  4. Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A. ul. rtm. W. Pileckiego 65 02-781 Warszawa, KRS: 0000113064 NIP: 526-030-05-17 w celu realizacji płatności
  5. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185 w celu realizacji płatności
  6. Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 72 02-761 Warszawa, KRS pod nr 0000493783, NIP 521-366-44-94 w celu realizacji płatności
  7. PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 02-672 Warszawa, KRS pod nr 0000575158, NIP 521-37-05-997 w celu realizacji płatności
  8. Quality Unit, s.r.o. Polus City Center Polus Tower I 6th Floor (Clusterhaus), Vajnorska 100/A, SK-83104 Bratislava Slovakia - operator LiveAgent celem obsługi korespondencji w IAI S.A.
  9. Oxylion S.A., ul.Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań - celem realizacji telefonii VoIP usługą Inotel

W celu zapoznania się z używanymi na naszych stronach plikami Cookies prosimy sprawdzić stronę: /pl/corp/privacy/policy/cookies/polityka-plikow-cookies-na-stronach-iai-s-a-i-powiazanych/